MENI

49. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

31.10.2005

Dnevni red:

 1. Odgovori na delegatska pitanja i delegatska pitanja;
 2. Usvajanje zapisnika 47. i 48. sjednice Doma naroda;
 3. Potvrđivanje Odluke Predsjedništva BiH o utvrđivanju kandidata za generalski položaj u Vojsci Republike Srpske;
 4. Izvještaj Komisije Kolegija Doma naroda o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zaključka delegata Hasana Čengića a u vezi sa Prijedlogom zakona o odbrani Bosne i Hercegovine;
 5. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona Bosne i Hercegovine o pomilovanju   po hitnom postupku, u skladu sa članom 99. Poslovnika Doma naroda;
 6. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o implementaciji Konvencije o zabrani razvoja, proizvodnje, gomilanja i upotrebe hemijskog oružja i o njihovom uništavanju po hitnom postupku, u skladu sa članom 99. Poslovnika Doma naroda;
 7. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o Upravi za indirektno oporezivanje po hitnom postupku, u skladu sa članom 99. Poslovnika Doma naroda;
 8. Prijedlog zakona o Javnom radiotelevizijskom servisu Bosne i Hercegovine;
 9. Prijedlog zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH (prvo čitanje);
 10. Prijedlog zakona o dopunama Izbornog zakona BiH (prvo čitanje);
 11. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kompleksa zgrada i zemljišta za smještaj institucija BiH, o njihovom statusu, uslovima i načinu korištenja;
 12. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vijeća ministara Srbije i Crne Gore;
 13. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Bjelorusije o unapređenju i zaštiti investicija;
 14. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Trgovinskog sporazuma Bosne i Hercegovine i Republike Bjelorusije;
 15. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Španije o recipročnom ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša;
 16. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o grantu zakladnog fonda (Projekat zaštite kvaliteta vode) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.