MENI

43. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

29.6.2005

Dnevni red:

 1. Odgovori na delegatska pitanja i delegatska pitanja;
 2. Usvajanje Zapisnika 42. sjednice Doma naroda;
 3. Izvještaj Zajedničke komisije o nastojanju za postizanje sporazuma o identičnom tekstu Zakona o konkurenciji;
 4. Izvještaj Zajedničke komisije o nastojanju za postizanje sporazuma o identičnom tekstu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine;
 5. Prijedlog zakona o željeznicama Bosne i Hercegovine (prvo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o Službi za poslove sa strancima (prvo čitanje);
 7. Izjašnjavanje Doma naroda o zahtjevu Vijeća ministara za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 100. Poslovnika Doma naroda;
 8. Izjašnjavanje Doma naroda o zahtjevu Predstavničkog doma za razmatranje Zakona o izmjeni Zakona o carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine, po hitnom postupku, u skladu s članom 100. Poslovnika Doma naroda;
 9. Izjašnjavanje Doma naroda o zahtjevu delegata Boška Šiljegovića za razmatranje Okvirnog Zakona o visokom obrazovanju, po hitnom postupku, u skladu s članom 99. Poslovnika Doma naroda;
 10. Izjašnjavanje Doma naroda o zahtjevu Predstavničkog doma za razmatranje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, po hitnom postupku, u skladu s članom 99. Poslovnika Doma naroda;
 11. Prijedlog zakona o zaduživanju, dugu i garancijama BiH, (drugo čitanje);
 12. Prijedlog zakona o Javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine, (prvo čitanje);
 13. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagač: Predstavnički dom ( prvo čitanje );
 14. Prijedlog rezolucije protiv amnestiranja četničkog pokreta Draže Mihajlovića od zločina počinjenih tokom Drugog svjetskog rata – predlagač: Halid Genjac;
 15. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu o uspostavi Ureda registrara Odsjeka I. za ratne zločine i Odsjeka II. za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju krivičnog i apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, kao i Posebnog odjeljenja za ratne zločine te Posebnog odjeljenja za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH;
 16. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora o zajmu (Regionalni program razvoja puteva) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj);
 17. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Note Sporazuma između Guvernera Centralne Banke Libije i ministara za međunarodnu saradnju BiH, SFRJ;
 18. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske o međusobnoj zamjeni nekretnina – zemljišta za izgradnju diplomatskih predstavništava u Sarajevu i Ankari;
 19. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima;
 20. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Aneksa II. Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima o zoni zajedničke lokacije na graničnom prijelazu Doljani-Metković;
 21. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Aneksa III. Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima o zoni zajedničke lokacije na graničnom prijelazu Neum I- Klek;
 22. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Aneksa IV. Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima o zoni zajedničke lokacije na graničnom prijelazu Neum II-Zaton Doli;
 23. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Aneksa V. Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima o zoni zajedničke lokacije na graničnom prijelazu Velika Kladuša-Maljevac;
 24. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Aneksa VI. Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima o zoni zajedničke lokacije na graničnom prijelazu Izačić-Ličko Petrovo Selo;
 25. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Aneksa I. Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima o zoni zajedničke lokacije na graničnom prijelazu Bosanska – Srpska Kostajnica – Hrvatska Kostajnica.  
 26. Inicijativa o proglašavanju 11. jula 2005. danom žalosti u BiH.

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.