MENI

38. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

22.2.2005

Dnevni red:

 1. Odgovori na delegatska pitanja i delegatska pitanja;
 2. Zapisnik 37. sjednice;
 3. Izvještaj Zajedničke komisije o nastojanju za postizanje sporazuma o identičnom tekstu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci BiH;
 4. Izjašnjavanje Doma naroda o zahtjevu Vijeća ministara za razmatranje Prijedloga zakona o Javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s članom 99. Poslovnika Doma naroda;
 5. Izjašnjavanje Doma naroda o zahtjevu Vijeća ministara za razmatranje Prijedloga zakona o Službi za poslove sa strancima po hitnom postupku, u skladu s članom 99. Poslovnika Doma naroda;
 6. Izjašnjavanje Doma naroda o zahtjevu Vijeća ministara za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o namjeni i korištenju dijela imovine koju je BiH dobila po Sporazumu o pitanju sukcesije po hitnom postupku, u skladu s članom 99. Poslovnika Doma naroda;
 7. Zahtjev Vijeća ministara za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama po hitnom postupku, u skladu s članom 100. Poslovnika Doma naroda;
 8. Prijedlog zakona o učešću pripadnika oružanih snaga BiH, policijskih službenika, državnih službenika i ostalih zaposlenih u operacijama podrške mira i drugim aktivnostima u inozemstvu – predlagač Predstavnički dom;
 9. Prijedlog zakona o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH;
 10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku;
 11. Prijedlog zakona o poštama BiH;
 12. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita u bankama BiH;
 13. Prijedlog odluke o prodaji nepokretnosti;
 14. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Evropske konvencije o ekstradiciji;
 15. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Evropske konvencije o međusobnom pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima;
 16. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Evropske konvencije o prenošenju postupka u krivičnim stvarima;
 17. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Evropske konvencije o obeštećenju žrtava krivičnih djela nasilja;
 18. Specijalni izvještaj Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine u vezi sa žalabma stranaka koje se odnose na rad Vijeća ministara BiH- saradnju Vijeća ministara BiH s Ombudsmenom za ljudska prava BiH;
 19. Razmatranje:
  a)     Informacije o svim aktuelnim i budućim misijama pripadnika Oružanih snaga BiH, sa Izvještajem Zajedničke komisije za odbrambenu i sigurnosnu politiku;
  b)     Informacije o učešću policijskih službenika u mirovnim misijama, sa Izvještajem Zajedničke komisije za odbrambenu i sigurnosnu politiku.

 

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.