MENI

22. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

26.4.2004

Dnevni red:

 1. Zapisnik 20. i 21. sjednice Doma naroda
 2. Odgovori na delegatska pitanja i delegatska pitanja
 3. Izvještaj Zajedničke komisije o nastojanju za postizanje sporazuma o indentičnom tekstu Zakona o javnim ispravama
 4. Izjašnjavanje Doma naroda o zahtjevu Vijeća ministara za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o vanjskotrgovinskoj politici BiH po hitnom postupku, u skladu sa članom 99. Poslovnika Doma naroda
 5. Izjašnjavanje Doma naroda o zahtjevu Vijeća ministara za razmatranje Prijedloga zakona o osnivanju Instituta za mjeriteljstvo/metrologiju po hitnom postupku, u skladu sa članom 99. Poslovnika Doma naroda
 6. Izjašnjavanje Doma naroda o zahtjevu Vijeća ministara za razmatranje Prijedloga zakona o osnivanju Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu sa članom 99. Poslovnika Doma naroda
 7. Izjašnjavanje Doma naroda o zahtjevu Vijeća ministara za razmatranje Prijedloga zakona o osnivanju Instituta za intelektualno vlasništvo po hitnom postupku, u skladu sa članom 99. Poslovnika Doma naroda
 8. Izjašnjavanje Doma naroda o zahtjevu Vijeća ministara za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu sa članom 99. Poslovnika Doma naroda
 9. Zahtjev za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine po članu 100. Poslovnika Doma naroda
 10. Zahtjev za razmatranje Prijedloga zakona o statistici Bosne i Hercegovine po članu 100. Poslovnika Doma naroda
 11. Prijedlog zakona o policijskim službenicima- prvo čitanje
 12. Prijedlog zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine -prvo čitanje
 13. Prijedlog zakona o polaganju pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini -prvo čitanje
 14. Prijedlog Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2004. god -prvo čitanje
 15. Prijedlog zakona o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2004. god -prvo čitanje
 16. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine- drugo čitanje
 17. Razmatranje Izvještaja Ureda za reviziju finansijskog poslovanja institucija Bosne i Hercegovine o obavljenoj reviziji za 2002. god.:
  a)    Parlamentarne skupštine BiH,
  b)    Predsjedništva BiH,
  c)    Ustavnog suda BiH,
  d)    Suda BiH,
  e)    Vijeća ministara BiH,
  f)     Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH,
  g)    Ombudsmana za ljudska prava BiH,
  h)    Ministarstva za trezor BiH,
  i)     Agencije za statistiku BiH,
  j)     Ministarstva za evropske integracije BiH,
  k)    Ministarstva vanjskih poslova BiH,
  l)     Ministarstva civilnih poslova BiH,
  m)   Centra za uklanjanje mina BiH (BH MAC),
  n)    Službe za zajedničke poslove institucija BiH,
  o)    Državne granične službe BiH,
  p)    Regulatorne agencije za komunikacije BiH,
  q)    Arhiva BiH,
  r)    Izborne komisije BiH,
  s)    Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH,
  t)    Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH,
  u)    Agencije za promociju stranih ulaganja u BiH,
  v)    Instituta za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo BiH,
  w)   Instituta za akreditiranje BiH i
  x)    Kancelarije za veterinarstvo BiH,
 18. Izvještaj o poslovanju Kancelarije za reviziju finansijskog poslovanja za 2003. godinu,
 19. Razmatranje:
  a)    Godišnjeg Izvještaja Centralne banke Bosne i Hercegovine za 2003.god,
  b)    Finansijskog Izvještaja Centralne banke Bosne i Hercegovine za 2003. god,
 20. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Evropske patentne organizacije o saradnji u oblasti patenata
 21. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o trgovini i privrednoj saradnji između Vijeća ministara BiH i Švajcarskog federalnog Vijeća
 22. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Kraljevine Danske o drumskom prevozu putnika i tereta.
 23. Zaključci Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku Doma naroda u vezi:
  -    Informacije ministarstva sigurnosti o prilogu TV «BALLARO»
  -    Problema u mljekarskoj industriji u BiH

 

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.