MENI

13. сједница Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине

29.10.2003

Dnevni red:

 1. Одговори на делегатска питања и делегатска питања
 2. Усвајање записника 12.сједнице Дома народа
 3. Захтјев за разматрање Приједлога закона о Високом судском и тужилачком Савјету Босне и Херцеговине по члану 100. Пословника Дома народа - предлагач Савјет министара
 4. Захтјев за разматрање Приједлог закона о накнадним измјенама и допунама Закона о Високом судском и тужилачком Савјету Босне и Херцеговине по члану 100. Пословника Дома народа – предлагач Савјет министара
 5. Захтјев за разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о Високом судском и тужилачком Савјету Босне и Херцеговине по члану 100. Пословника Дома народа - предлагач Савјет министара
 6. Захтјев за разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о Суду Босне и Херцеговине по члану 100. Пословника Дома народа - предлагач Савјет министара («Сл. Гласник БиХ» бр.24/02)
 7. Захтјев за разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о Суду Босне и Херцеговине по члану 100. Пословника Дома народа - предлагач Савјет министара («Сл. Гласник БиХ» бр.3/03)
 8. Захтјев за разматрање Приједлога закона о Тужилаштву Босне и Херцеговине по члану 100. Пословника Дома народа - предлагач Савјет министара
 9. Захтјев за разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о Тужилаштву Босне и Херцеговине по члану 100. Пословника Дома народа - предлагач Савјет министара
 10. Захтјев за разматрање Приједлога закона о измјени Закона о удружењима и фондацијама Босне и Херцеговине по члану 100. Пословника Дома народа – предлагач Савјет министара
 11. Захтјев за разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Изборног закона по члану 100. Пословника Дома народа – предлагач Изборна комисија      
 12. Приједлога Закона о ваздухопловству БиХ, друго читање – предлагач Савјет министара
 13. Приједлог закона о судским таксама у поступку пред Судом Босне и Херцеговине, друго читање – предлагач Савјет министара
 14. Закључак о формирању Заједничке комисије за одбрамбену и безбједносну политику и надзор над радом одбрамбених и безбједносних структура на нивоу БиХ – предалгач Халид Гењац
 15. Изјашњавање Дома народа о захтјеву за разматрање Приједлога Закона о систему индиректног опорезивања по члану 99. Пословника Дома народа – предлагач Савјет министара
 16. Изјашњавање Дома народа о захтјеву за разматрање Приједлога Закона о Агенцији за осигурање у Босни и Херцеговини по члану 99. Пословника Дома народа – предлагач Савјет министара
 17. Изјашњавање Дома народа о захтјеву за разматрање Приједлог Закона о одбрани Босне и Херцеговине по члан 99. Пословника Дома народа – предлагач Савјет министара
 18. Изјашњавање Дома народа о захтјеву за разматрање Приједлога Закона о измјенама и допунама Закона о министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине по члан 99. Пословника Дома народа – предлагач Савјет министара
 19. Изјашњавање Дома народа о захтјеву за разматрање Приједлога Закона о измјенама и допунама Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине- члан 99. Пословника Дома народа – предлагач Савјет министара
 20. Приједлог измјена и допуна Буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2003. годину, прво читање – предлагач Предсједништво БиХ
 21. Закон о измјенама и допунама Закона о извршењу Буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2003. годину, прво читање – предлагач Предсједништво БиХ
 22. Давање сагласности за ратификацију Конвенције о признавању квалификација које се односе на високо образовање у Европској регији - предлагач Предсједништво БиХ
 23. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Савјет министара Републике Албаније о сарадњи у области образовања и науке – предлагач Предсједништво БиХ
 24. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе републике Грчке о сарадњи у области културе, образовања и науке – предлагач Предсједништво БиХ
 25. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Бугарске о сарадњи у области образовања, науке и културе – предлагач Предсједништво БиХ
 26. Давање сагласности за ратификацију Споразума о културној, научној и техничкој сарадњи између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Француске – предлагач Предсједништво БиХ
 27. Давање сагласности за ратификацију Уговора између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Хрватске о научној и технолошкој сарадњи – предлагач Предсједништво БиХ
 28. Давање сагласности за ратификацију Уговора између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Хрватске о културној, образовној и спортској сарадњи – предлагач Предсједништво БиХ
 29. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Босне и Херцеговине и Холандије о међународном друмском превозу – предлагач Предсједништво БиХ
 30. Давање сагласности за ратификацију Основног споразума о сарадњи између Босне и Херцеговине и Краљевине Шпаније – предлагач Предсједништво БиХ
 31. Давање сагласности за отказивање билатералног Споразума о трговинско-привредним односима између Босне и Херцеговине и Владе Републике Мађарске – предлагач Предсједништво БиХ
 32. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара и Босне и Херцеговине и Швајцарског савезног Савјета о техничкој, економској, финансијској и хуманитарној сарадњи – предлагач Предсједништво БиХ
 33. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Босне и Херцеговине и Републике Молдавије о унапређењу и реципрочној заштити инвестиција – предлагач Предсједништво БиХ
 34. Резолуција Томислава Лимова “Купујмо домаће”
 35. Извјештај Савјета министара у вези с иницијативом и досадашњим активностима у изградњи аутопута Коридор V-ц
 36. Информација о исељеништву – Министарство за људска права и избјеглице
 37. Информација о реализацији пројекта “ЦИПС”
 38. Извјештај о раду Изборне комисије Босне и Херцеговине на спровођењу Општих избора 2002. године у Босни и Херцеговини

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.