MENI

37. sjednica Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH

23.4.2009. 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1.  Verificiranje zapisnika 34., 35. i 36. sjednice Zajedničkog povjerenstva;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa roba i usluga od strateške važnosti za sigurnost BiH - prva faza u povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
 3. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani BiH - prva faza u povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
 4. a)     Informacija o stanju sigurnosti u BiH u 2008. (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
  b)   Informacija u vezi realiziranja Zaključaka donesenih povodom rasprave o Informaciji o aktualnoj sigurnosnoj situaciji u BiH s posebnim osvrtom na terorizam na 41. sjednici Zastupničkog doma PSBiH (sačinitelj: Ministarstvo pravde BiH);
 5. Tekuća pitanja:
  a)      Informacija o održanom sastanku sa članovima Povjerenstva za kontrolu rada obavještajnog servisa Narodne skupštine Slovačke Republike, Sarajevo, 2.4.2009.;
  b)      Izvješće o prisustvu Trening tečaju o temi „Europska sigurnosna politika-ESDP“, Beograd, 23.-27.3.2009.;
  c)      Informacija o prisustvu tečaju o temi „OSCE Kodeks ponašanja i ispunjavanje vojno-političkih obveza“, Sarajevo, 7.-8.2009.