MENI

59. sjednica Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH

30.8.2010 11:00 sala 1/I

Dnevni red:


  1. Verificiranje zapisnika 57. i 58. sjednice Zajedničke komisije,
  2. Razmatranje Izvještaja o realizovanim dozvolama za promet oružja, vojne opreme i proizvoda dvojne namjene za 2008. i Izvještaja o izdatim dozvolama za promet oružja, vojne opreme i proizvoda dvojne namjene u 2009. godini (sačinilac: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH);
  3. Razmatranje Informacije o rješavanju statusa pripadnika Oružanih snaga BiH kojima ističu ugovori u 2010. godini (sačinilac: Ministarstvo odbrane BiH);
  4. Razmatranje Informacije Ministarstva odbrane BiH o preduzetim aktivnostima na dogradnji legislative koja reguliše status pukova Oružanih snaga BiH (sačinilac: Ministarstvo odbrane BiH);
  5. Razmatranje Informacije o rješavanju viškova naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava Oružanih snaga BiH (sačinilac: Ministarstvo odbrane BiH);
  6. Tekuća pitanja.