MENI

56. sjednica Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH

12.7.2010 12:00 Plava sala

Dnevni red:


 1. Verificiranje zapisnika 54. i 55. sjednice Zajedničke komisije,
 2. Razmatranje prijedloga mjera u svezi terorističkog napada u Bugojnu, 27.6.2010.
 3. Tekuća pitanja:
  a) Informacija i održanom petom seminaru o temi „Sigurnosna politika BiH“, Sarajevo, 18. – 27. 5. 2010.
  b) Informacija o posjeti članova Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH institucijama Republike Hrvatske, Zagreb, 10. i 11. 6. 2010.
  c) Informacija o održanom sastanku sa Frenkom Bolandom, direktorom Direktorata za Planiranje Štaba NATO-a u Briselu, Sarajevo, 15. 6. 2010.
  d) Informacija o učešću u radu Osnovnog komandno-štabnog kursa, PSOTC, Butmir, 21. 6. 2010.
  e) Informacija o održanom sastanku sa predstavnicima SEESAC-a i Ureda UNDP-a u Sarajevu, Sarajevo, 22. 6. 2010.
  f) Informacija o održanoj Konferenciji o temi: „Parlamentarni nadzor sigurnosnog sektora: Pozitivna iskustva i primjeri parlamentarnih komisija za sigurnost u Jugoistočnoj Evropi“, Sarajevo, 27. – 29. 6. 2010.

Dopuna dnevnog reda

-  Informacija o akciji „Svjetlost“ (podnosilac: Ministarstvo sigurnosti BiH);
- Prijedlog zakona o dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH – prva komisijska faza (predlagač – Predstavnički dom PS BiH);