MENI

37. сједницa Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ

23.4.2009. 10:00 сала 2/II

Дневни ред:


 1. Верификација записника 34., 35. и 36. сједнице Заједничке комисије;
 2. Разматрање Приједлога закона о контроли спољнотрговинског промета роба и услуга од стратешке важности за безбједност БиХ- прва комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ);
 3. Разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о одбрани БиХ - прва комисијска фаза (предлагач: Савјет БиХ);
 4. а) Информација о стању безбједности у БиХ у 2008. (предлагач. Савјет министара БиХ);
  б) Информација у вези реализације Закључака донесених поводом расправе о Информацији о актуелној безбједносној ситуацији у БиХ с посебним освртом на тероризам на 41. сједници Представничког дома ПСБиХ (сачинилац: Министарство правде БиХ);
 5. Текућа питања:
  a)    Информација о одржаном састанку са члановима Комисије за контролу рада обавјештајног сервиса Народне скупштине Словачке Републике, Сарајево, 2.4.2009.;
  b)    Извјештај о присуству Тренинг семинару о теми „Европска сигурносна политика-ЕСДП“, Београд, 23.-27.3.2009.;
  c)    Информација о присуству семинару о теми „ОЕБС Кодекс понашања и испуњавање војно-политичких обавеза“, Сарајево, 7.-8.2009.