MENI

17. сједница Заједничкe комисијe за одбрану и безбједност БиХ

13.3.2008. 10.00 сала 2/II

Дневни ред:


 1. Усвајање Записника са 13. сједнице Заједничке комисије;
 2. Разматрање Приједлога оквирног закона о заштити и спашавању људи и материјалних добара од природних или других несрећа у БиХ – прва комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ);
 3. Разматрање Приједлога закона о Дирекцији за координацију полицијских тијела и агенцијама за подршку полицијској структури БиХ – друга комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ);
 4. Разматрање Приједлога закона о независним и надзорним тијелима полицијске структуре БиХ – друга комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ);
 5. Разматрање Извјештаја о раду Министарства одбране Босне и Херцеговине за  2007. годину (подносилац: Министарство одбране БиХ);
 6. Информативно разматрање Специјалног обрачања за НАТО парламентарце Интерпарламентарне скупштине за европску безбједност и одбрану (подносилац: Скупштина Западноевропске уније);
 7. Текућа питања :
  - Информација о посјети чланова Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ сједишту Службе за послове са странцима;
  - Информација о одржаном састанку с Омбудсменом за војна питања Бундестага;
  - Извјештај о посјети 4. пјешадијској бригади Оружаних снага БиХ у Чапљини.