MENI

17. sjednica Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH

13.3.2008. 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Zajedničkog povjerenstva;
 2. Razmatranje Prijedloga okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u BiH – prva faza u povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
 3. Razmatranje Prijedloga zakona o Direkciji za koordiniranje policijskih tijela i agencijama za potporu policijskoj strukturi BiH – druga faza u povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
 4. Razmatranje Prijedloga zakona o neovisnim i nadzornim tijelima policijske strukture BiH - druga faza u povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
 5. Razmatranje Izvješća o radu Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine za 2007. (podnositelj: Ministarstvo obrane BiH);
 6. Informativno razmatranje Specijalnog obraćanja za NATO parlamentarce Interparlamentarne skupštine za europsku sigurnost i obranu (podnositelj: Skupština Zapadnoeuropske unije);
 7. Tekuća pitanja:
  - Informacija o posjetu članova Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH sjedištu Službe za poslove sa strancima;
  - Informacija o održanom sastanku s Ombudsmanom za vojna pitanja Bundestaga;
  - Izvješće o posjetu 4. pješačkoj brigadi Oružanih snaga BiH u Čapljini.