MENI

44. сједницa Комисије за финансије и буџет Дома народа

23.12.2009. 12:00 сала 1/I

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника са 42. сједнице Комисије за финансије и буџет;
  2. Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама закона о задуживању, дугу и гаранцијама БиХ по скраћеном поступку, предлагач: Савјет министара БиХ– прво читање;
  3. Разматрање Извјештаја о ревизији извршених донација Високог судског и тужилачког савјета за период 2006-2008. година;
  4. Разматрање Извјештаја о ревизији БХРТ-а за 2008. годину;
  5. Разматрање Годишњег плана ревизије Канцеларије за ревизију институција БиХ за 2009/2010 годину;
  6. Разматрање Извјештаја о извршењу Буџета институција БиХ и међународних обавеза за pериод I-VI 2009. године;
  7. Упознавање са Одговором Министарства финансија и трезора БиХ на налазе и препоруке по Извјештају о ревизији Извјештаја о извршењу Буџета институција БиХ за 2008. годину;
  8. Упознавање са Дописом Канцеларије за разматрање жалби БиХ у вези са спровођењем закључка Дома народа Парламентарне скупштине БиХ.