MENI

48. sjednica Komisije za finansije i budžet Doma naroda

24.6.2010 9:00 Plava sala

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika sa 47. sjednice Komisije za finansije i budžet;
  2. Razmatranje Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih partija, predlagači: delegati Dušanka Majkić, Ilija Filipović i Hazim Rančić – drugo čitanje;
  3. Razmatranje Predloga zakona o izmjenama Zakona o javnim nabavkama BiH, predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH –  prvo čitanje.