MENI

44. sjednica Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda

23.12.2009. 12:00 sala 1/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika sa 42. sjednice Komisije za finansije i budžet;
  2. Razmatranje Predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaduživanju, dugu i garancijama BiH po skraćenom postupku, predlagač: Savjet ministara BiH– prvo čitanje;
  3. Razmatranje Izvještaja o reviziji izvršenih donacija Visokog sudskog i tužilačkog savjeta za period 2006-2008. godina;
  4. Razmatranje Izvještaja o reviziji BHRT-a za 2008. godinu;
  5. Razmatranje Godišnjeg plana revizije Kancelarije za reviziju institucija BiH za 2009/2010 godinu;
  6. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za period I-VI 2009. godine;
  7. Upoznavanje sa Odgovorom Ministarstva finansija i trezora BiH na nalaze i preporuke po Izvještaju o reviziji Izvještaja o izvršenju Budžeta institucija BiH za 2008. godinu;
  8. Upoznavanje sa Dopisom Kancelarije za razmatranje žalbi BiH u vezi sa sprovođenjem zaključka Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.