MENI

46. sjednica Komisije za finansije i budžet Doma naroda

30.3.2010 12:00 Plava sala

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika sa 43, 44. i 45. sjednice Komisije za finansije i budžet;
  2. Razmatranje Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH, predlagač: Predstavnički dom  - prvo čitanje;
  3. Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za finansije i budžet Doma naroda za 2009. godinu;
  4. Razmatranje Orijentacionog radnog plana Komisije za finansije i budžet Doma naroda za 2010. godinu;
  5. Upoznavanje sa Planom aktivnosti Radio-televizije Bosne i Hercegovine na sprovođenju preporuka Kancelarije za reviziju institucija BiH;
  6. Upoznavanje sa Akcionim planom Ministarstva finansija i trezora BiH;
  7. Podrška zahtjevu Kancelarije za reviziju institucija BiH za izmjene i dopune Zakona o ministarstvima i organima uprave BiH u dijelu koji se odnosi na definisanje Kancelarije kao samostalne upravne organizacije;
  8. Upoznavanje sa Zaključkom Predstavničkog doma, broj: 01/a-50-1-15-69/09 od 16.01.2010. godine;
  9. Upoznavanje sa Dopisom Kancelarije za razmatranje žalbi BiH u vezi sa realizovanjem zaključka Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.