MENI

68. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

26.7.2010. 10.00 сала 1/I

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника 67. сједнице Комисије;
  2. Разматрање Извјештаја о извршењу Буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2009. годину (подносилац: Предсједништво БиХ);
  3. Разматрање Иницијативе Клуба посланика СДА у вези с Информацијом Савјета министара БиХ о проблемима јемаца у БиХ, с приједлогом мјера како би дуг отплаћивали главни дужници, с посебном анализом законодавстава које се односи на ово подручје и могућношћу побољшања закона;
  4. Разматрање друге и треће групе ревизорских извјештаја о финансијском пословању институција БиХ за 2009. годину (сачинилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ);
  5. Текућа питања