MENI

68. sjednica Povjerenstva za financije i proračun Zastupničkog doma

26.7.2010. 10:00 sala 1/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 67. sjednice Povjerenstva;
  2. Razmatranje Izvješća o izvršenju Proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2009. (podnositelj: Predsjedništvo BiH);
  3. Razmatranje Inicijative Kluba zastupnika SDA u vezi s Informacijom Vijeća ministara BiH o problemima jemaca u BiH, s prijedlogom mjera kako bi dug otplaćivali glavni dužnici, s posebnom analizom zakonodavstava koje se odnosi na ovo područje i mogućnošću poboljšanja zakona;
  4. Razmatranje druge i treće skupine revizorskih izvješća o financijskom poslovanju institucija BiH za 2009.  (sačinitelj: Ured za reviziju institucija BiH);
  5. Tekuća pitanja