MENI

67. сједницa Комисије за финансије и буџет Представничког дома

8.7.2010. 12.00 Плава сала

Дневни ред:


 1. Усвајање Записника 66. сједнице Комисије;
 2. Разматрање Информације о стању јавне задужености БиХ на дан 31.12.2009. године (подносилац: Савјет министара БиХ);
 3. Разматрање Извјештаја о ревизији учинка на тему: Набавка рачунарске опреме у институцијама БиХ (сачинилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ);
 4. Разматрање тромјесечног финансијског извјештаја Канцеларије за ревизију институција БиХ на дан 31.03.2010. године (сачинилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ);
 5. Усвајање Плана разматрања ревизорских извјештаја о финансијском пословању институција БиХ за 2009. годину (сачинилац: Комисија за финансије и буџет Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ);
 6. Текућа питања:
  a) Договор о реализацији закључка број 2. са 41. сједнице Представничког дома, одржане 03.12.2008. године, усвојеног приликом разматрања Финансијских извјештаја БХРТ-а за 2007. годину, а у вези са закључком са 76. сједнице Представничког дома, одржане 21.04.2010. године;
  б) Допис Удружења издавача и књижара БиХ, запримљен 19.05.2010. године;
  ц) Допис Синдиката Граничне полиције БиХ, запримљен 26.05.2010. године;
  д) Очитовање о дијелу радне верзије брошуре: „Финансијска ревизија-извјештаји о ревизији-парламентарне процедуре“, који се односи на парламентарно разматрање ревизорских извјештаја (сачинилац: УСАИД ПСП у БиХ у сарадњи са обје канцеларије секретара комисија за финансије и  буџет ПС БиХ).