MENI

67. sjednica Povjerenstva za finansije i proračun Zastupničkog doma

8.7.2010. 12:00 Plava dvorana

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 66. sjednice Povjerenstva;
 2. Razmatranje Informacije o stanju javne zaduženosti BiH na dan 31.12.2009. (podnositelj: Vijeće ministara BiH);
 3. Razmatranje Izvješća o reviziji učinka na temu: Nabava računarske opreme u institucijama BiH (sačinitelj: Ured za reviziju institucija BiH);
 4. Razmatranje tromjesečnog financijskog izvješća Ureda za reviziju institucija BiH na dan 31.3.2010. (sačinitelj: Ured za reviziju institucija BiH);
 5. Usvajanje Plana razmatranja revizorskih izvješća o financijskom poslovanju institucija BiH za 2009. (sačinitelj: Povjerenstvo za financije i proračun Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH);
 6. Tekuća pitanja:
  a) Dogovor o realizaciji zaključka broj 2. sa 41. sjednice Zastupničkog doma, održane 3.12.2008., usvojenog prilikom razmatranja Financijskih izvješća BHRT-a za 2007., a u vezi sa zaključkom sa 76. sjednice Zastupničkog doma, održane 21.4.2010.;
  b) Dopis Udruženja izdavača i knjižara BiH, zaprimljen 19.5.2010.;
  c) Dopis Sindikata Granične policije BiH , zaprimljen 26.5.2010.;
  d) Očitovanje o dijelu radne verzije brošure: „Financijska revizija-izvješća o reviziji-parlamentarne procedure“, koji se odnosi na parlamentarno razmatranje revizorskih izvješća (sačinitelj: USAID PSP u BiH u saradnji sa oba ureda tajnika povjerenstava za financije i  proračun PS BiH).