MENI

67. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

8.7.2010 12:00 Plava sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 66. sjednice Komisije;
 2. Razmatranje Informacije o stanju javne zaduženosti BiH na dan 31.12.2009. godine (podnosilac: Vijeće ministara BiH);
 3. Razmatranje Izvještaja o reviziji učinka na temu: Nabavka računarske opreme u institucijama BiH (sačinilac: Ured za reviziju institucija BiH);
 4. Razmatranje tromjesečnog finansijskog izvještaja Ureda za reviziju institucija BiH na dan 31.3.2010. godine (sačinilac: Ured za reviziju institucija BiH);
 5. Usvajanje Plana razmatranja revizorskih izvještaja o finansijskom poslovanju institucija BiH za 2009. godinu (sačinilac: Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH);
 6. Tekuća pitanja:
  a.) Dogovor o realizaciji zaključka broj 2. sa 41. sjednice Predstavničkog doma, održane 3.12.2008. godine, usvojenog prilikom razmatranja Finansijskih izvještaja BHRT-a za 2007. godinu, a u vezi sa zaključkom sa 76. sjednice Predstavničkog doma, održane 21.4.2010. godine;
  b) Dopis Udruženja izdavača i knjižara BiH, zaprimljen 19.5.2010. godine;
  c) Dopis Sindikata Granične policije BiH , zaprimljen 26.5.2010. godine
  d) Očitovanje o dijelu radne verzije brošure: „Finansijska revizija-izvještaji o reviziji-parlamentarne procedure“, koji se odnosi na parlamentarno razmatranje revizorskih izvještaja (sačinilac: USAID PSP u BiH u saradnji sa oba ureda sekretara komisija za finansije i  budžet PS BiH).