MENI

62. сједницa Комисије за финансије и буџет Представничког дома

2.3.2010. 10:00 Мала сала

Дневни ред:


  1. Верификовање Записника 61. сједнице Комисије;
  2. Разматрање Предлога закона о измјени Закона о јавним набавкама БиХ – прва комисијска фаза (предлагач: Уставноправна комисија Представничког дома);
  3. Текућа питања:
    -  Упознавање са Акционим планом за подузимање корективних радњи према препорукама из ревизорског извјештаја Канцеларије за ревизију институција БиХ, који се односи на Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ за 2008. годину, запримљен 23.12.2009. године (сачинилац: Министарство финансија и трезора БиХ);
    -  Упознавање са активностима БХРТ-а на провођењу препорука Канцеларије за ревизију институција БиХ дефинираних у Извјештају о ревизији БХРТ-а за период 01.01.-31.12.2008. године, запримљен 28.01.2010. године (подносилац: Управни одбор БХРТ-а);
    -  Упознавање са Предлогом пројектних активности УСАИД ПСП у БиХ са динамиком реализације у периоду 01.02.-01.10.2010. године, запримљен 17.02.2010. године.