MENI

62. sjednica Povjerenstva za financije i proračun Zastupničkog doma

2.3.2010. 10:00 Mala sala

Dnevni red:


  1. Verificiranje Zapisnika 61. sjednice Povjerenstva;
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o javnim nabavama BiH – prva faza u povjerenstvu (predlagatelj: Ustavnopravno povjerenstvo Zastupničkog doma);
  3. Tekuća pitanja:
    -  Upoznavanje sa Akcionim planom za poduzimanje korektivnih radnji prema preporukama iz revizorskog izvješća Ureda za reviziju institucija BiH, koji se odnosi na Izvješće o izvršenju Proračuna institucija BiH za 2008., zaprimljen 23.12.2009. (sačinitelj: Ministarstvo financija i trezora BiH);
    -  Upoznavanje sa aktivnostima BHRT-a na provođenju preporuka Ureda za reviziju institucija BiH definiranih u Izvješću o reviziji BHRT-a za period 1.1.-31.12.2008., zaprimljen 28.1.2010. (podnositelj: Upravni odbor BHRT-a);
    -  Upoznavanje sa Prijedlogom projektnih aktivnosti USAID PSP u BiH sa dinamikom realizacije u periodu 1.2.-1.10.2010., zaprimljen 17.02.2010.