MENI

58. сједницa Комисије за финансије и буџет Представничког дома

9.12.2009. 11.00 сала 2/I

Дневни ред:


 1. Верификовање записника 56. и 57. сједнице Комисије;
 2. Разматрање Предлога закона о Буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2010. годину - прва комисијска фаза (предлагач: Предсједништво БиХ);
 3. Разматрање Предлога закона о допуни Закона о систему индиректног опорезивања у БиХ - прва комисијска фаза (предлагач: Комисија за спољну трговину и царине Представничког дома);
 4. Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о задуживању, дугу и гаранцијама БиХ - прва комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ);
 5. Текућа питања:
  -          Иницијатива посланика Рифата Долића у вези с контролом пословања и контролом законитости рада микрокредитних организација у БиХ и подузимањем мјера због примјене лихварских камата и потицања негативних посљедица финансијске кризе и рецесије у БиХ;
  -          Допис Агенције за безбједност хране БиХ у вези стављања на располагање дијела неутрошених буџетских средстава Агенције за 2009. годину;
  -          Молба Земаљског музеја БиХ за помоћ у рјешавању питања финансирања седам институција културе БиХ.