MENI

58. sjednica Povjerenstva za financije i proračun Zastupničkog doma

9.12.2009. 11:00 sala 2/I

Dnevni red:


 1. Verificiranje zapisnika 56. i 57. sjednice Povjerenstva;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o Proračunu institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2010. - prva faza u povjerenstvu (predlagatelj: Predsjedništvo BiH);
 3. Razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja u BiH - prva faza u povjerenstvu (predlagatelj: Povjerenstvo za vanjsku trgovinu i carine Zastupničkog doma);
 4. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaduživanju, dugu i jemstvima BiH - prva faza u povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
 5. Tekuća pitanja:
  -          Inicijativa zastupnika Rifata Dolića u vezi s kontrolom poslovanja i kontrolom zakonitosti rada mikrokreditnih organizacija u BiH i poduzimanjem mjera zbog primjene lihvarskih kamata i poticanja negativnih posljedica financijske krize i recesije u BiH;
  -          Dopis Agencije za sigurnost hrane BiH u vezi stavljanja na raspolaganje dijela neutrošenih proračunskih sredstava Agencije za 2009.;
  -          Molba Zemaljskog muzeja BiH za pomoć u rješavanju pitanja financiranja sedam institucija kulture BiH.