MENI

53. сједницa Комисије за финансије и буџет Представничког дома

24.9.2009. 13:00 Плава сала

Дневни ред:


 1. Верификовање записника 51. сједнице Комисије;
 2. Разматрање Приједлога закона о допуни Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ - прва комисијска фаза (предлагач: Клуб посланика Странке за БиХ);
 3. Поновно разматрање Приједлога закона о допуни Закона о порезу на додату вриједност - прва комисијска фаза (предлагач: Клуб посланика СНСД-а);
 4. Разматрање Приједлога закона о слободним зонама у БиХ у смислу закључка с 59. сједнице Представничког дома (предлагач: Савјет министара БиХ);
 5. Разматрање Извјештаја о извршењу Буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2008. годину (сачинилац: Предсједништво БиХ);
 6. Разматрање Извјештаја о ревизији Извјештаја о извршењу Буџета институција БиХ за 2008. годину (сачинилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ);
 7. Разматрање треће групе ревизорских извјештаја о финансијском пословању институција БиХ за 2008. годину (сачинилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ);
 8. Текућа питања:
  -     Иницијатива посланика Рифата Долића у вези с контролом пословања и контролом законитости рада микрокредитних организација у БиХ и подузимањем мјера због примјене лихварских камата и потицања негативних посљедица финансијске кризе и рецесије у БиХ.

  У оквиру тачке 7. дневног реда разматрат ће се трећа група ревизорских извјештаја о финансијском пословању институција БиХ за 2008. годину, коју чине ревизорски извјештаји сљедећих институција:

  1.      Управа за индиректно опорезивање БиХ (Драго Калабић)
  2.      Министарство финансија и трезора БиХ (Бајазит Јашаревић)
  3.      Комисија за очување националних споменика (Драго Калабић)
  4.      Генерални секретаријат Савјета министара БиХ (Велимир Јукић)
  5.      Дирекција за економско планирање (Велимир Јукић)
  6.      Институција омбудсмана за људска права БиХ (Бајазит Јашаревић)
  7.      Служба за послове са странцима БиХ (Саво Ерић)
  8.      Министарство иностраних послова БиХ (Садик Бахтић)
  9.      Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ (Салко Соколовић)
  10.     Канцеларија за разматрање жалби (Садик Бахтић)
  11.     Министарство за људска права и избјеглице БиХ (Садик Бахтић)
  12.     Конкуренцијски савјет БиХ (Салко Соколовић)