MENI

53. sjednica Povjerenstva za financije i proračun Zastupničkog doma

24.9.2009. 13:00 Plava dvorana

Dnevni red:


 1. Verificiranje zapisnika 51. sjednice Povjerenstva;
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH-prva faza u povjerenstvu (predlagatelj: Klub zastupnika Stranke za BiH);
 3. Ponovno razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o porezu na dodanu vrijednost - prva faza u povjerenstvu (predlagatelj: Klub zastupnika SNSD-a);
 4. Razmatranje Prijedloga zakona o slobodnim zonama u BiH u smislu zaključka s 59. sjednice Zastupničkog doma (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
 5. Razmatranje Izvješća o izvršenju Proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2008.  (sačinitelj: Predsjedništvo BiH);
 6. Razmatranje Izvješća o reviziji Izvješća o izvršenju Proračuna institucija BiH za 2008. (sačinitelj: Ured za reviziju institucija BiH);
 7. Razmatranje treće skupine revizorskih izvješća o financijskom poslovanju institucija BiH za 2008. (sačinitelj: Ured za reviziju institucija BiH);
 8. Tekuća pitanja:
  -     Inicijativa zastupnika Rifata Dolića u vezi s kontrolom poslovanja i kontrolom zakonitosti rada mikrokreditnih organizacija u BiH i poduzimanjem mjera zbog primjene lihvarskih kamata i poticanja negativnih posljedica financijske krize i recesije u BiH.

  U okviru točke 7. dnevnog reda razmatrat će se treća skupina revizorskih izvješća o financijskom poslovanju institucija BiH za 2008., koju čine revizorska izvješća sljedećih institucija:

  1.      Uprava za neizravno oporezivanje BiH (Drago Kalabić)
  2.      Ministarstvo financija i trezora BiH (Bajazit Jašarević)
  3.      Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika (Drago Kalabić)
  4.      Generalno tajništvo Vijeća ministara BiH (Velimir Jukić)
  5.      Direkcija za ekonomsko planiranje (Velimir Jukić)
  6.      Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH (Bajazit Jašarević)
  7.      Služba za poslove sa strancima BiH (Savo Erić)
  8.      Ministarstvo vanjskih poslova BiH (Sadik Bahtić)
  9.      Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH (Salko Sokolović)
  10.     Ured za razmatranje žalbi (Sadik Bahtić)
  11.     Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH (Sadik Bahtić)
  12.     Konkurencijsko vijeće BiH (Salko Sokolović)