MENI

52. sjednica Povjerenstva za financije i proračun Zastupničkog doma

10.9.2009. 11:00 Plava dvorana

Dnevni red:


 1. Razmatranje Nacrta proračuna Ureda za reviziju institucija BiH za 2010. (sačinitelj: Ured za reviziju institucija BiH);
 2. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvješća BHRT-a na dan 31.12.2008. (sačinitelj: neovisna revizorska kuća „Revsar“ d.o.o. Sarajevo);
 3. Razmatranje druge skupine revizorskih izvješća o financijskom poslovanju institucija BiH za 2008. (sačinitelj: Ured za reviziju institucija BiH);
 4. Tekuća pitanja.

U okviru točke 3. dnevnog reda razmatrat će se druga skupina revizorskih izvješća o financijskom poslovanju institucija BiH za 2008., koju čine revizorska izvješća sljedećih institucija:

 1. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH (Sadik Bahtić)
 2. Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće BiH (Lazar Prodanović)
 3. Konkurencijsko vijeće BiH (Salko Sokolović)
 4. Memorijalni centar Srebrenica—Potočari spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine (Salko Sokolović)
 5. Državna agencija za istrage i zaštitu BiH (Adem Huskić)
 6. Ured za veterinarstvo BiH (Savo Erić)
 7. Ministarstvo civilnih poslova BiH (Velimir Jukić)
 8. Predsjedništvo BiH (Sadik Bahtić)
 9. Agencija za unapređenje inostranih investicija BiH (Adem Huskić)
 10. Ministarstvo komunikacija i prometa BiH (Savo Erić)

  Napomena: Po završetku 59. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, održane 2.9.2009. godine, ukazala se potreba za dopunom predloženog dnevnog reda 52. sjednice Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH,  zakazane za 10.9.2009. godine, sa novom tačkom: Razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o plaćama i nakanadama u institucijama BiH-prva komisijska faza (predlagač: Klub poslanika Stranke za BiH). Također dnevni red će biti dopunjen i podtačkom u okviru tačke Tekuća pitanja koja glasi: Razmatranje Poslovnika o radu Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma u oblasti revizije (sačinilac:USAID/PARE).