MENI

49. сједницq Комисије за финансије и буџет Представничког дома

6.7.2009. 13:00 сала 1/I

Дневни ред:


  1. Верификовање записника 46., 47. и 48. сједнице Комисије;
  2. Разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о осигурању депозита у банкама БиХ- друга комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ);
  3. Разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ- прва комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ);
  4. Текућа питања:
    -      Презентација Приједлога пројектних активности са динамиком реализације, од стране ДФИД и УСАИД тима- Јачање парламената у БиХ;
    -      Презентација активности пројекта пружања стручне помоћи Комисији од стране УСАИД/ПАРЕ.