MENI

49. sjednica Povjerenstva za financije i proračun Zastupničkog doma

6.7.2009. 13:00 sala 1/I

Dnevni red:


  1. Verificiranje zapisnika  46., 47. i 48. sjednice Povjerenstva;
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita u bankama BiH-druga faza u povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
  3. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH - prva faza u povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
  4. Tekuća pitanja
    -      Prezentacija Prijedloga projektnih aktivnosti sa dinamikom realizacije, od strane DFID i USAID tima - Jačanje parlamenata u BiH;
    -      Prezentacija aktivnosti projekta pružanje stručne pomoći Komisiji, od strane USAID/PARE.