MENI

49. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

6.7.2009 13:00 sala 1/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika 46., 47. i 48. sjednice Komisije;
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita u bankama BiH-druga komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
  3. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH- prva komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
  4. Tekuća pitanja:
    -      Prezentacija Prijedloga projektnih aktivnosti sa dinamikom realizacije, od strane DFID i USAID tima - Jačanje parlamenata u BiH;
    -      Prezentacija aktivnosti projekta pružanja stručne pomoći Komisiji, od strane USAID/PARE.