MENI

48. сједницa Комисије за финансије и буџет Представничког дома

4.6.2009. 10:00 сала 2/I

Дневни ред:


  1. Верификовање записника 45. сједнице Комисије;
  2. Разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о осигурању депозита у банкама БиХ-прва комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ);
  3. Разматрање Извјештаја о финансијском пословању БХРТ-а за 2008. годину, Прегледа корекција финансијских извјештаја БХРТ-а за 2007. и 2008. годину према упутству ревизије и захтјеву Управног одбора БХРТ-а и Корекције финансијских извјештаја БХРТ-а за 2007. и 2008. годину (подносилац: Управни одбор БХРТ-а);
  4. Разматрање Привременог извјештаја Истражне комисије за утврђивање трошења донаторских средстава у смислу закључка с 53. сједнице Представничког дома од 13.05.2009. године;
  5. Текућа питања.