MENI

48. sjednica Povjerenstva za financije i proračun Zasupničkog doma

4.6.2009. 10:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Verificiranje zapisnika 45. sjednice Povjerenstva;
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita u bankama BiH-prva faza u povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
  3. Razmatranje Izvješća o financijskom poslovanju BHRT-a za 2008., Pregleda korekcija financijskih izvješća BHRT-a za 2007. i 2008. prema uputstvu revizije i zahtjevu Upravnog odbora BHRT-a i Korekcije financijskih izvješća BHRT-a za 2007. i 2008.(podnositelj: Upravni odbor BHRT-a);
  4. Razmatranje Privremenog izvješća Istražne komisije za utvrđivanje trošenja donatorskih sredstava u smislu zaključka s 53. sjednice Zastupničkog doma od 13 5.2009.;
  5. Tekuća pitanja.