MENI

45. sjednica Povjerenstva za financije i proračun Zastupničkog doma

22.4.2009. 12:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Razmatranje Prijedloga zakona o javnim nabavama-druga faza u povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o trošarinama u BiH-prva faza u povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
  3. Razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost-prva faza u povjerenstvu (predlagatelj: Klub zastupnika SNSD-a);
  4. Razmatranje Izvješća o utrošku sredstava Predsjedništva BiH za 2008. (sačinitelj: Predsjedništvo BiH);
  5. Tekuća pitanja:
    -     Upoznavanje sa Akcionim planom Ministarstva financija i trezora BiH sačinjenim sukladno zaključcima Parlamentarne skupštine BiH u vezi obavljene revizije Izvješća o izvršenju Proračuna institucija BiH za 2007., zaprimljenim 9.4.2009.;
    -     Prijedlog SPDS-a za ublažavanje recesione krize, zaprimljen 6.4.2009.