MENI

45. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

22.4.2009 12:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Razmatranje Prijedloga zakona o javnim nabavkama-druga komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o akcizama u BiH-prva komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
  3. Razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost-prva komisijska faza (predlagač: Klub poslanika SNSD-a);
  4. Razmatranje Izvještaja o utrošku sredstava Predsjedništva BiH za 2008. godinu (sačinilac: Predsjedništvo BiH);
  5. Tekuća pitanja:
    -     Upoznavanje sa Akcionim planom Ministarstva finansija i trezora BiH sačinjenim u skladu sa zaključcima Parlamentarne skupštine BiH u vezi obavljene revizije Izvještaja o izvršenju Budžeta institucija BiH za 2007. godinu, zaprimljenim 9.4.2009. godine;
    -     Prijedlog SPDS-a za ublažavanje recesione krize, zaprimljen 6.4.2009. godine