MENI

43. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

30.3.2009 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika 41. sjednice Komisije;
  2. Usvajanje zapisnika 1. zajedničke sjednice komisija za finansije i budžet oba doma Parlamentarne skupštine BiH;
  3. Razmatranje Prijedloga Zakona o javnim nabavkama – druga komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
  4. Razmatranje Prijedloga Zakona o finansijskom lizingu – prva komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
  5. Razmatranje Godišnjeg finansijskog izvještaja Ureda za reviziju institucija BiH za 2008. godinu (sačinilac: Ured za reviziju institucija BiH);
  6. Razmatranje Izvještaja o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2008. godinu (sačinilac: Ured za reviziju institucija BiH);
  7. Razmatranje Izvještaja o radu Ureda za razmatranje žalbi za 2008. godinu (sačinilac: Ured za razmatranje žalbi);
  8. Razmatranje informacija Ureda za razmatranje žalbi od 10.7.2008. i 24.2.2009. godine u vezi sa realizacijom preporuke po revizorskom izvještaju za 2007. godinu;
  9. Tekuća pitanja.