MENI

39. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

26.1.2009 12:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Razmatranje 11 revizorskih izvještaja o finansijskom poslovanju institucija BiH za 2007. s revizorskim „pozitivnim mišljenjem“ (sačinilac: Ured za reviziju institucija BiH);
  2. Razmatranje Finansijskih izvještaja Ureda za reviziju institucija BiH na dan 31.12. 2006. i 31.12.2007. godine, s mišljenjem ovlaštenog revizora (sačinilac:“Revsar“ d.o.o. Sarajevo);
  3. Tekuća pitanja:
    -          Dopis Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, sudskoj vlasti i  javnim ustanovama BiH, zaprimljen 18.12.2008.;