MENI

39. сједницa Комисије за финансије и буџет Представничког дома

26.1.2009. 12:00 сала 2/I

Дневни ред:


  1. Разматрање 11 ревизорских извјештаја о финансијском пословању институција БиХ за 2007. с ревизорским „позитивним мишљењем“ (сачинилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ);
  2. Разматрање Финансијских извјештаја Канцеларије за ревизију институција БиХ на дан 31.12. 2006. и 31.12.2007. године, с мишљењем овлаштеног ревизора (сачинилац:“Ревсар“ д.о.о. Сарајево);
  3. Текућа питања:
    -          Допис Самосталног синдиката државних и полицијских службеника и запосленика у институцијама БиХ, судској власти и  јавним установама БиХ, запримљен 18.12.2008.;