MENI

33. сједницa Комисије за финансије и буџет Представничког дома

21.10.2008. 10:00 сала 1/I

Дневни ред:


 1. Разматрање Приједлога закона о допунама Закона о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње-друга комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ);
 2. Разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о Централној банци БиХ -прва комисијска фаза (предлагач: посланик Милорад Живковић);
 3. Разматрање 12 ревизорских извјештаја о финансијском пословању институција БиХ за 2007. годину (сачинилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ);
 4. Текућа питања.

Напомена: На 33. сједници Комисије, обавит ће се саслушање сљедећих 12 ревидираних  институција:

 1. Канцеларија за ветеринарство БиХ (Лазар Продановић)
 2. Парламентарна скупштина БиХ (Садик Бахтић)
 3. Управа БиХ за заштиту здравља биља (Драго Калабић)
 4. Агенција за рад и запошљавање БиХ (Садик Бахтић)
 5. Агенција за сигурност хране БиХ (Садик Бахтић)
 6. Канцеларија за законодавство Савјета министара БиХ (Бајазит Јашаревић)
 7. Комисија за концесије БиХ (Адем Хускић)
 8. Агенција за осигурање у БиХ (Бајазит Јашаревић)
 9. Канцеларија за разматрање жалби БиХ (Лазар Продановић)
 10. Министарство правде БиХ (Салко Соколовић)
 11. Министарство цивилних послова БиХ (Саво Ерић)
 12. Дирекција за имплементацију ЦИПС пројекта БиХ (Велимир Јукић)