MENI

33. sjednica Povjerenstva za financije i proračun Zastupničkog doma

21.10.2008. 10:00 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Razmatranje Prijedloga zakona o dopunama Zakona o izmirenju obveza po osnovi računa stare devizne štednje-druga faza u povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
 2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci BiH -prva faza u povjerenstvu (predlagatelj: zastupnik Milorad Živković);
 3. Razmatranje 12 revizorskih izvješća o financijskom poslovanju institucija BiH za 2007. godinu (sačinitelj: Ured za reviziju institucija BiH);
 4. Tekuća pitanja.

Napomena: Na 33. sjednici Povjerenstva, obavit će se saslušanje sljedećih 12 revidiranih  institucija:

 1. Ured za veterinarstvo BiH (Lazar Prodanović)
 2. Parlamentarna skupština BiH (Sadik Bahtić)
 3. Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja (Drago Kalabić)
 4. Agencija za rad i upošljavanje BiH (Sadik Bahtić)
 5. Agencija za sigurnost hrane BiH (Sadik Bahtić)
 6. Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH (Bajazit Jašarević)
 7. Povjerenstvo za koncesije BiH (Adem Huskić)
 8. Agencija za osiguranje u BiH (Bajazit Jašarević)
 9. Ured za razmatranje žalbi BiH (Lazar Prodanović)
 10. Ministarstvo pravde BiH (Salko Sokolović)
 11. Ministarstvo civilnih poslova BiH (Savo Erić)
 12. Direkcija za implementaciju CIPS projekta BiH (Velimir Jukić)