MENI

30. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

9.9.2008 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika 27. i 28. sjednice Komisije;
 2. Razmatranje Nacrta Budžeta Ureda za reviziju za 2009. godinu (sačinilac: Ured za reviziju institucija BiH);
 3. Razmatranje 12 revizorskih izvještaja o finansijskom poslovanju institucija BiH za 2007. godinu (sačinilac: Ured za reviziju institucija BiH);
 4. Tekuća pitanja.


Napomena: Na 30. sjednici Komisije obavit će se saslušanje za sljedećih 12 revidiranih institucija: 

 1. Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (Lazar Prodanović)
 2. Sud BiH (Velimir Jukić)
 3. Ustavni sud BiH (Drago Kalabić)
 4. Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH (Savo Erić)
 5. Ombudsmen za ljudska prava BiH (Bajazit Jašarević)
 6. Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika BiH (Salko Sokolović)
 7. Institut za akreditiranje BiH (Adem Huskić)
 8. Institut za standardizaciju BiH (Velimir Jukić)
 9. Institut za mjeriteljstvo BiH (Lazar Prodanović)
 10. Institut za intelektualno vlasništvo BiH (Drago Kalabić)
 11. Služba za poslove sa strancima (Savo Erić)
 12. Agencija za nadzor nad tržištem BiH (Bajazit Jašarević)