MENI

30. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

9.9.2008. 10:00 сала 2/II

Дневни ред:


 1. Верификовање записника 27. и 28. сједнице Комисије;
 2. Разматрање Нацрта Буџета Канцеларије за ревизију за 2009. годину (сачинилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ);
 3. Разматрање 12 ревизорских извјештаја о финансијском пословању институција БиХ за 2007. годину (сачинилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ);
 4. Текућа питања.

Напомена: На 30. сједници Комисије обавит ће се саслушање за сљедећих 12 ревидираних   институција:


 1. Високо судско и тужилачко вијеће БиХ (Лазар Продановић)
 2. Суд БиХ (Велимир Јукић)
 3. Уставни суд БиХ (Драго Калабић)
 4. Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ (Саво Ерић)
 5. Омбудсмен за људска права БиХ (Бајазит Јашаревић)
 6. Комисија за заштиту националних споменика БиХ (Салко Соколовић)
 7. Институт за акредитирање БиХ (Адем Хускић)
 8. Институт за стандардизацију БиХ (Велимир Јукић)
 9. Институт за мјеритељство БиХ (Лазар Продановић)
 10. Институт за интелектуално власништво БиХ (Драго Калабић)
 11. Служба за послове са странцима (Саво Ерић)
 12. Агенција за надзор над тржиштем БиХ (Бајазит Јашаревић)