MENI

22. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

28.3.2008. 10:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Верификовање записника 19. и 20. сједнице Комисије;
  2. Разматрање Приједлога закона о платама и накнадама у институцијама БиХ - прва комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ);
  3. Разматрање Приједлога закона о Фискалном савјету у БиХ – прва комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ);
  4. Разматрање Извјештаја о активностима Канцеларије за ревизију институција БиХ за 2007. (сачинилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ);
  5. Текућа питања