MENI

22. sjednica Povjerenstva za financije i proračun Zastupničkog doma

28.3.2008. 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Verificiranje zapisnika 19. i 20. sjednice Povjerenstva;
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH - prva faza u Povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
  3. Razmatranje Prijedloga zakona o Fiskalnom vijeću u BiH – prva faza u Povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
  4. Razmatranje Izvješća o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2007. (sačinilac: Ured za reviziju institucija BiH);
  5. Tekuća pitanja.