MENI

11. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

26.7.2007 10:00 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o administrativnim taksama BiH- druga komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
 2. Razmatranje prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje-druga komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
 3. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH-prva komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH)
 4. Razmatranje 11 izvještaja o reviziji finansijskog poslovanja institucija BiH za 2006. godinu (sačinilac: Ured za reviziju finansijskog poslovanja institucija BiH);
 5. Tekuća pitanja

Napomena:
Na ovoj sjednici razmatrat će se revizijski izvještaji slijedećih 11 institucija:

 1. Ministarstvo pravde BiH (Bajazit Jašarević)
 2. Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, ureda i službi (Lazar Prodanović)
 3. Ministarstvo komunikacija i prometa (Savo Erić)
 4. Predsjedništvo BiH (Sadik Bahtić)
 5. Parlamentarna skupština BiH (Drago Kalabić)
 6. Ministarstvo vanjskih poslova BiH (Drago Kalabić)
 7. Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (Sadik Bahtić)
 8. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH(Salko Sokolović)
 9. Pravobranilaštvo BiH (Lazar Prodanović)
 10. Agencija za državnu službu BiH (Bajazit Jašarević)
 11. Direkcija za provođenje restrukturiranja policije (Salko Sokolović)