MENI

11. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

26.7.2007. 10:00 сала 1/I

Дневни ред:


 1. Разматрање Приједлога закона о измјени Закона о административним таксама БиХ- друга комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ);
 2. Разматрање приједлога закона о измјенама и допунама Закона о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње-друга комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ);
 3. Разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о јавним набавкама БиХ-прва комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ)
 4. Разматрање 11 извјештаја о ревизији финансијског пословања институција БиХ за 2006. годину (сачинилац: Канцеларија  за ревизију финансијског пословања институција БиХ);
Текућа питања

                                                                                               

Напомена:
На овој сједници разматраће се ревизијски извјештаји слиједећих 11 институција:

 1. Министарство правде БиХ (Бајазит Јашаревић)
 2. Генерални секретаријат Савјета министара БиХ, уреда и служби (Лазар Продановић)
 3. Министарство комуникација и промета (Саво Ерић)
 4. Предсједништво БиХ (Садик Бахтић)
 5. Парламентарна скупштина БиХ (Драго Калабић)
 6. Министарство спољних послова БиХ (Драго Калабић)
 7. Високи судски и тужилачки савјет БиХ (Садик Бахтић)
 8. Министарство за људска права и избјеглице БиХ(Салко Соколовић)
 9. Правобранилаштво БиХ (Лазар Продановић)
 10. Агенција за државну службу БиХ (Бајазит Јашаревић)
 11. Дирекција за провођење реструктурирања полиције (Салко Соколовић)