MENI

07. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

9.5.2007. 10.00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Разматрање Приједлога закона о оквиру девизног пословања у БиХ- прва комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ);
  2. Разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о ПДВ-у- прва комисијска фаза (предлагач посланик: Јерко Иванковић Лијановић);
  3. Разматрање Извјештаја о пословању Канцеларије за ревизију финансијског пословања институција  БиХ за 2006. годину (сачинилац: Канцеларијна за ревизију финансијског пословања институција БиХ);
  4. Текућа питања