MENI

05. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

26.3.2007. 12.00 сала 1/I

Дневни ред: 

  1. Разматрање Приједлога закона о Буџету  институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2007. годину- амандманска фаза (предлагач: Предсједништво БиХ);
  2. Текућа питања.