MENI

03. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

7.3.2007 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Verificiranje zapisnika 2. sjednice Komisije za finansije i budžet;
  2. Razmatranje Izvještaja o reviziji finansijskog poslovanja institucija BiH za 2005. godinu (sačinilac: Ured za reviziju finansijskog poslovanja institucija BiH);
  3. Razmatranje Izvještaja o reviziji Izvještaja o izvršenju Budžeta institucija BiH za 2005. (sačinilac: Ured za reviziju finansijskog poslovanja institucija BiH);
  4. Tekuća pitanja.