MENI

03. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

7.3.2007. 11.00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Верификација записника са 2. сједнице Комисије за финансије и буџет;
  2. Разматрање Извјештаја о ревизији финансијског пословања институција БиХ за 2005. годину (сачинилац: Канцеларија за ревизију финансијског пословања институција БиХ);
  3. Разматрање Извјештаја о ревизији Извјештаја о извршењу Буџета институција БиХ за 2005. (сачинилац: Канцеларија за ревизију финансијског пословања институција БиХ);
  4. Текућа питања.