MENI

03. сједница Комисијe за спољну трговину и царине

28.3.2007. 15:45

Дневни ред:


  1. Разматрање Предлога закона о допуни Закона о надзору над тржиштем  -предлагач: Савјет  министара БиХ;
  2. Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о царинској тарифи БиХ, ради подношења мишљења, у складу са чланом 104. новог Пословника Представничког дома - предлагач: посланик Милорад Живковић;
  3. Заузимање става у вези са материјалима који се Комисији достављају поводом одржавања Округлог стола ''Анализа законске регулативе у функцији заштите домаће производње'';
  4. Разно.